ให้นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรระบบการศึกษาทางไกล เข้าร่วมโครงการบัณฑิตจิตอาสาพัฒนาชุมชน

ให้นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรระบบการศึกษาทางไกล เข้าร่วมโครงการบัณฑิตจิตอาสาพัฒนาชุมชน

ให้นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรระบบการศึกษาทางไกล
เข้าร่วมโครงการบัณฑิตจิตอาสาพัฒนาชุมชน
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมชัยมงคลอุบลแสวงธรรม
ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรีระหว่างวันที่ 23-28 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการคือ คณะบริหารธุรกิจและคณะรัฐศาสตร์ฯ